Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są najwyższej klasy specjaliści, kadra naukowa renomowanych instytucji (Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej i in.) oraz praktycy specjalnie dobrani pod kątem doświadczenia zawodowego i szkoleniowego. Odpowiadając na oczekiwania naszych słuchaczy, od wykładowców wymagamy łączenia bogatego doświadczenia praktycznego z ugruntowaną wiedzą teoretyczną.

prof. dr hab. Andrzej Blikle

Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea) członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej. Członek blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha. „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Prowadzi własną firmę doradczą.

prof. dr hab. Andrzej Blikle
dr hab. Joanna Cygler

Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w szeroko rozumianej współpracy (pojedynczej i sieciowej) przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru międzynarodowego. Stypendystka m.in. J. Fulbrighta (Carlson School of Management, University of Minnesota) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Od lat jest zaliczana do najlepszych wykładowców w SGH (TOP 10). Jej habilitacja (Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne) została uznana przez Komitet Nauk o Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk za najlepszą obronioną w latach 2007-2009. Zainteresowania naukowe z powodzeniem łączy z działalnością poza Uczelnią. Współpracuje merytorycznie z centralnymi urzędami państwowymi (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu), instytucjami międzynarodowymi (ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie), instytutami badawczymi (Instytut Lotnictwa), międzynarodowymi firmami doradczymi oraz licznymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Autorka i współautora licznych projektów badawczych i ekspertyz na rzecz biznesu oraz o charakterze państwowym. Inicjatorka i koordynatorka kilku międzynarodowych projektów badawczych (np. współpraca Instytutu Lotnictwa z NIAS – Nevada –  w obszarze bezzałogowych systemów latających).
Kierownik studiów EMBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

dr hab. Joanna Cygler
dr hab. Waldemar Rogowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie ekspert w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Z ramienia Banku Światowego Recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa, głównie z sektora energetycznego i kopalni. Autor lub współautor ponad 100 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji oraz zarządzaniu ryzykiem. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych jak i kursów, szkoleń i warsztatów dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw.

dr hab. Waldemar Rogowski
dr Leszek Borowiec

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: rachunkowość i finanse. Adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Rachunkowości. Prowadzi wykłady i szkolenia, jest konsultantem przedsiębiorstw z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansów, współpracując m. in. z firmą Ernst&Young. Prowadzi badania w zakresie pomiaru efektywności organizacji z wykorzystaniem miar finansowych i niefinansowych, autor ponad 50 publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości i finansów, w tym monografii „Controlling w realizacji usług publicznych gminy” (Wolters Kluwer, 2007). Od wielu lat współpracuje z biznesem, pełniąc kierownicze funkcje w obszarze rachunkowości i finansów. W latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów Poczty Polskiej SA, łącząc pracę naukowo – badawczą z praktyką.

dr Leszek Borowiec
dr Katarzyna Dębkowska

Pracownik Katedry Informatyki Gospodarczej na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Posiada bogaty dorobek badawczy i dydaktyczny w obszarze stosowania metod ilościowych w praktyce gospodarczej. Jej badania naukowe dotyczą przedsiębiorczości i szeroko rozumianej innowacyjności przedsiębiorstw. Swoją uwagę badawczą koncentruje głównie na wykorzystaniu metod statystycznych w budowaniu metodyki oceny modeli biznesu. Kolejny obszar zainteresowań naukowych i praktycznych to wykorzystanie badań typu foresight. Była członkiem zespołu badawczego przy projektach: „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii” oraz „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników”. Przeprowadzała badania dla Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej pod nazwą „Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego”. Autorka wielu publikacji naukowych związanych z modelami biznesu, upadłością przedsiębiorstw, foresightem gospodarczy i technologicznym. Odbyła staż naukowy w Manchester Institute of Innovation Research University of Manchester. Posiada doświadczenie w praktyce gospodarczej jako członek Rady Nadzorczej jednej z białostockich spółek z o.o. Jest członkiem zarządu komercyjnej firmy badawczej – Instytutu Badań i Analiz VIVADE Sp. z o.o. – realizującej badania społeczne i gospodarcze. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, IEEE Engineering Management Society, International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering. Sekretarz Rady Naukowej Oddziału TNOiK w Białymstoku. Redaktor statystyczny czasopisma naukowego Engineering Management in Production and Services.

dr Katarzyna Dębkowska
dr Bartosz Grucza

Pracownik Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

dr Bartosz Grucza
dr Piotr Staszkiewicz

Piotr Staszkiewicz, biegły rewident, adiunkt w Instytucie Finansów
Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w
przeszłości pracownik Ernst and Young, Najwyższej Izby Kontroli,
Komisji Nadzoru Finansowego. Prowadził wykłady w City University,
Słowacja oraz Collegium Civitas. Wykładowca na studiach podyplomowych
SGH: Akademii Profesjonalnego Inwestowania, Akademii Ubezpieczeń. W
2001 uzyskał prawo wykonywania zawodu rewidenta w Wielkiej Brytanii
wydane przez Association of Chartered Certified Accountants. W latach
2009-2012 powołany przez Ministra Finansów na członka Komisji
egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Rewident o
bogatym doświadczeniu zawodowym zarówno w Polsce jak i za
granicą.Autor oraz współautor licznych artykułów opublikowanych m.
in. w takich czasopismach jak:Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo
czy World Journal of Social Science. Pasjonat turystyki pieszej.

dr Piotr Staszkiewicz
Krzysztof Manthey

Edukator biznesu: trener, coach, doradca, mówca motywacyjny i nauczyciel akademicki. Jest praktykiem zarządzania i pracy z klientem – w latach 1996-2003 związany z Agora S.A.- Grupą Radiową, pracując na stanowiskach Dyrektora Sprzedaży i Regionalnego Dyrektora Sprzedaży, a także piastując funkcję Członka Zarządu w spółkach Holdingu. Pomysłodawca, kierownik i wykładowca studiów podyplomowych „Przywództwo generacyjne” w Collegium Civitas,  wykładowca w programie studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kompetencjami menadżerskimi i przywódczymi: pracą w zmianie, pracą z konfliktem, motywacją i motywowaniem, etyką w pracy menadżera, budowaniem i rozwojem zespołów. Swoje zawodowe i intelektualne pasje realizuje zajmując się także komunikacją, perswazją i wywieraniem wpływu: komunikacją interpersonalną, asertywnością, negocjacjami, prezentowaniem i wystąpieniami publicznymi, budowaniem i rozwojem relacji w biznesie. Trener w certyfikowanym programie Rady Europy „Przywództwo w samorządzie lokalnym”. Członek Rady Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.”

Krzysztof Manthey
Maja Meissner

Maja Meissner od 2010 prowadzi wraz z Partnerami własną firmę doradczą www.meissnerandpartners.com Meissner & Partners Executive Search and Organizational Development, zajmującą się przede wszystkim doradztwem personalnym/rekrutacją na najwyższe stanowiska menadżerskie. Wcześniej zdobywała doświadczenie konsultanckie, jako partner w ARETES Consultants.

Początkowo pracowała w czołowych międzynarodowych wydawnictwach, gdzie odpowiednio pełniła obowiązki dyrektora generalnego, dyrektora marketingu i PR, szefa sprzedaży. Kierowała również PR i marketingiem farmaceutycznym amerykańskiej korporacji. Jest dyrektorem zarządzającym firmy medycznej HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty, jest również członkiem Rady Programowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

Ukończyła zarządzanie w Międzynarodowej Szkole Zarządzania FP w Warszawie i była stypendystką East Central European Scholarship Program – Marketing i Public Relations przy Georgetown University w Waszyngtonie/University of Wisconsin,

Ukończyła także program Corporate CoachU oraz Coaching Systemów Relacji – program ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching), a także Erickson College International Program: Dremwork and Advanced Mataphors, Family Coaching, Mindfullness – akredytowane przez ICF. Jest aktywnym członkiem International Coach Federation. Posługuje się certyfikatem MPA® oraz EASI® Master Person Analysis – narzędziami wspierającymi rekrutację oraz rozwój kariery zawodowej pracowników. Prowadziła szereg warsztatów rozwojowych i treningów skierowanych do wyższej kadry menadżerskiej.

Maja Meissner