kobieta_hd

Master

of Business Administration

in Utilities

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

Studia podyplomowe „Master of Business Administration in Utilities” , dalej zwane studiami MBAU, prowadzone będą w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych i na styku dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Studia są dedykowane menedżerom przedsiębiorstw wodociągowych w sektorze użyteczności publicznej (Utilities) i są ukierunkowane na współczesne trendy w ekonomii – finansach – zarządzaniu. Słuchacze MBAU zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności niezbędne w innowacyjnym podejściu do zarządzania firmą. Problematyka kursów oraz profesjonalna kadra  decydują o wyjątkowości i unikalności programu studiów.

Głównym celem MBAU jest rozwinięcie kompetencji menedżerskich uczestników programu, ukierunkowanych na potrzeby i wyzwania sektora użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw wodociągowych. Rosnąca świadomość oraz wymagania klientów, a także nowe zagrożenia związane z dostarczaniem produktów i usług warunkują konieczność ciągłego doskonalenia metod zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym. Niezbędne zatem jest wyposażanie menedżerów i pracowników w wiedzę ekonomiczną i zarządczą, umiejętności przywódcze i techniczne oraz wartości ukierunkowane na innowacyjne rozwiązywanie problemów.

Wykładowcy

Naukowcy i praktycy gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Członek Europejskiej Akademii Nauk oraz blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej.  „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011.

Andrzej BLIKLE
Andrzej BLIKLEprof. dr hab.

Edukator biznesu: trener, coach, doradca, mówca motywacyjny i nauczyciel akademicki. W latach 1996-2003 związany z Agora S.A.- Grupą Radiową, pracując na stanowiskach Dyrektora Sprzedaży i Regionalnego Dyrektora Sprzedaży, a także piastując funkcję Członka Zarządu w spółkach Holdingu.

Krzysztof MANTHEY
Krzysztof MANTHEY

Dlaczego warto studiować w INE PAN?

  • JAKOŚĆ

    Program „MBAU” w INE PAN to jeden z najnowocześniejszych programów MBA w Polsce dla tej branży.

  • PRESTIŻ

    Polska Akademia Nauk jest jedną z najbardziej renomowanych instytucji naukowych w Polsce.

  • LUDZIE

    „MBAU” w INE PAN to szansa na nawiązanie perspektywicznych kontaktów biznesowych z ciekawymi ludźmi.

Kontakt

Kierownik studiów: dr hab. Natalia Potoczek

Sekretarz studiów: mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 38; 535 006 790
e-mail: dhabur@inepan.waw.pl

Kliknij aby zapoznać się ze szczegółami rekrutacji. 

Dołącz do grona naszych studentów!

Pierwsze zajęcia: marzec 2020 r.
Rekrutacja: do 10 marca 2020 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki
Łączna liczba godzin: 300 godzin zajęć
Punkty ETCS: 73
Organizacja zajęć:
Studia MBAU trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedziele. W ramach studiów organizowane jest 15 zjazdów. Każdy zjazd to 20 godzin akademickich zajęć, po 10 w soboty i niedziele w godzinach 9:00-13:05 i 14:00-18:05. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.